Moderntánc tanszak

A tanszak ismertetője

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakul, formálódik tánckultúránk. Különböző megjelenési formáinak központi kérdése az önálló individuummal rendelkező ember. A tánc, mely a testi, szellemi és lelki folyamatokra egyaránt épülő mozgás különböző megnyilvánulási formái elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az érzelmi és értelmi képességek kibontakoztatását, valamint az önismeret megalapozásának megsegítésével, az önfejlesztés lehetőségének megélését. A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges testtudattal és személyiséggel rendelkező, társas kapcsolatokban jártas, felelősségteljes embert. Valamint nyitott, kíváncsi és befogadó, értő közönséget nevel. Megnyitja és biztosítja az utat a hivatásos pályaorientációhoz. A technikai képzés az életkori sajátosságok figyelembevételével, elősegíti a tanulóknak a saját adottságaik szerinti képességfejlesztést.

A csoporton belül figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságai és tudását.

A modern órán egyszerű, lehetőleg ujjatlan dresszre, pamuttrikóra van szükség, testre simuló nadrágra, fontos, hogy jól látható legyen a gyermek lába, combtöve, csípője, feneke, így figyelemmel tudjuk kísérni azok helyes tartását.

Induló képzések

blog1

 

Moderntánc kezdő

9-12 éves korú lányok és fiúk jelentkezését várjuk játékos moderntánc és klasszikus balett alapok, valamint kreatív gyerektánc foglalkozásainkra.

 

Előképzettség nem szükséges.

Moderntánc haladó

12 éves kortól. Célunk a különböző moderntánc technikák, a klasszikus balett alapjai elsajátítása, ismerkedés a kortárstánccal, improvizációval. Valamint az elsajátított tánctechnikák tudatos, plasztikus és kreatív alkalmazása színpadi körülmények keretein belül.

Előképzettség szükséges.

Galéria »

Oktatásszervezési információk

Beiratkozás

A 2018/19-es tanévre a beiratkozás időpontja 2018. szeptember első hete.

A beiratkozás helyszínei:

Veszprém, Malomkő utca 3.

Herend, Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

 

A beiratkozási lapok leadásának határideje 2018. szeptember 14.

Az első féléves tandíj befizetésének határideje 2018. október 12.

A második féléves tandíj befizetésének határideje 2019. január 11.

Az iskola hatékony és jó működése érdekében, a tandíjakat kérem, időben fizessék be!

 

A tanév rendje

A tanév fontos időpontjai

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig, második féléve 2019. június 14-ig tart.

 

Első tanítási nap

Veszprém: 2018. szeptember 11.

Herend: 2018. szeptember 10.

 

Szünetek

Őszi szünet: 2018. október 26. - november 5.

Téli szünet: 2018. december 21. - 2019. január 3.

Tavaszi szünet: 2019. április 17. -24.

A naptár szerinti piros betűs ünnep szünnap az iskolában. Szombaton nem dolgozzuk le ezeket.

 

Vizsgák, nyílt órák

A moderntánc tanszakos növendékek félévi vizsgája: első félév utolsó hetében.

A moderntánc tanszakos növendékek év végi vizsgája: második félév utolsó hetében.

 

Évzáró gála

Tervezett időpont: 2019. június első fele

 

Órarend

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

15:00-16:30

Kezdő

Herend

 

15:00-16:30

Kezdő

Herend

 

15:00-16:30

Haladó

Veszprém

       

16:30-17:45

Repertoire

Veszprém

 

18:00-19:30

Haladó

Veszprém

 

18:00-19:30

Haladó

Veszprém

17:45-19:00

Felnőtt

Veszprém

További tudnivalók

Kérem, az iskoláról szóló tájékoztatót olvassák el, és ennek figyelembevételével töltsék ki a jelentkezési lapot!

Tájékoztató letöltése

 

Jelentkezési lap letöltése

 

Nem csak a nevünkben, de a működésünkben is iskola vagyunk.

 

Ezért kérjük, a növendékek

Felszerelés

Ha a növendék leadta a kitöltött jelentkezési lapját, akkor meg lehet vásárolni a szükséges felszerelést. Az órákon a következő felszerelésre van szükség

Vizsgák, nyílt órák

A növendékek félévkor és évvégén vizsgabizottság előtt mutatják be az addig tanultakat. A vizsgák nyilvánosak, a szülők és más hozzátartozók is meg tudják nézni ilyenkor, hogy hogyan zajlanak az órák. A vizsgákon kötelező az egyen felszerelés, amit beszerezhetnek önállóan és az iskolában is. Erről részletes tájékoztatót adunk a beiratkozáskor.

Bizonyítvány

Évzáró gálánkon minden iskolás korú növendékünk bizonyítványt kap.

Egyéb

Iskolás korú növendékeinknek az óralátogatásról igazolást adunk, amellyel a kötelezően választható testnevelés órákat igazolhatják.

Új növendékeknek

Az első feladatotok, hogy gyertek el az óráink valamelyikére, ahol megismerhettek bennünket és elmondjuk a legfontosabb tudnivalókat. A felszerelést csak a beiratkozás után érdemes beszerezni.

Az iskoláról szóló tájékoztató és a jelentkezési lap az alábbi linkekről tölthetők le.

Tájékoztató letöltése

 

Jelentkezési lap letöltése