Klasszikus balett tanszak

A tanszak ismertetője

A klasszikus balett tanításának célja, hogy e zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv segítségével a tanuló képes legyen a kifinomult, harmonikus és koordinált mozgásra. A tananyag a Vaganova–metodika elveit követi, amelynek legfontosabb szempontjai az életkori sajátosságok figyelembevétele az izmok megmunkálásában és az ésszerű fokozatosság elve a terhelésben. Ez az évszázadokon keresztül csiszolódott tánctechnika erős koncentrálást és fegyelmezett, tudatos munkát igényel.

A balett oktatás tantervi programja lehetővé teszi a növendékek képességeinek kompetenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, hogy a növendék személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotótevékenységek és művészetek iránt, mindeközben megismerkedjen a klasszikus zenei alapművekkel is.

 Csoportjaink több korosztályban indulnak. A gyermek életkorának és tudásának leginkább megfelelő csoport kiválasztásában segítünk a szülőknek.

A balett órán egyszerű, lehetőleg ujjatlan dresszre van szükség, szoknya nélkül; a foglalkozáson nagyon fontos, hogy látható legyen a gyermekek lába, combtöve, csípője, feneke, így figyelemmel tudjuk kísérni azok helyes tartását.

Induló képzések

Oktatásszervezési információk

Beiratkozás

A 2019/20-as tanév első félévére a beiratkozás időpontja 2019. szeptember első hete.

A 2019/20-as tanév második félévére a beiratkozás időpontja 2019. január első hete.

A havidíjas növendékek beiratkozása folyamatos, próbaóra és egyéni szintfelmerés után. Előzetes időpont egyeztetése telefonon vagy e-mailben lehetséges. 

A beiratkozás helyszínei:

Veszprém, oktatási helyszínek

Herend, Pesovár Ernő Művelődési Ház

 

A beiratkozási dokumentumok leadásának határideje 2019. szeptember 14. (első félév),

2020. január 14. (második félév).

Az első féléves tandíj befizetésének határideje 2019. október 15.

A második féléves tandíj befizetésének határideje 2020. február 15.

A havidíj fizetésének határideje minden hónap 15.-e.

Az iskola hatékony és jó működése érdekében, a tandíjakat kérem, időben fizessék be!

 

A 2019/20. tanév oktatási helyszínei

Veszprém:

Klasszikus balett és modern- kortárstánc csoportok

Kedd, csütörtök: Laczkó Dezső Múzeum

Péntek: Pannon Egyetem, E-kamara

Felnőtt csoport

Csütörtök: Agóra Veszprém Kulturális Központ

Herend:

Klasszikus balett csoport, Herendi Hölgykoszorú

Hétfő: Pesovár Ernő Művelődési Ház

 

A tanév rendje

A tanév fontos időpontjai

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig, második féléve 2020. június 15-ig tart.

 

Első tanítási nap

Veszprém: 2019. szeptember 3.

Herend: 2019. szeptember 2.

 

Szünetek

Téli szünet: 2019. december 21. - 2020. január 3.

Tavaszi szünet: 2020. április 13. -14.

A naptár szerinti piros betűs ünnep szünnap az iskolában. Szombaton nem dolgozzuk le ezeket.

 

Vizsgák, nyílt órák

A klasszikus balett tanszakos növendékek félévi vizsgája: első félév utolsó hetében.

A klasszikus balett tanszakos növendékek év végi vizsgája: második félév utolsó hetében.

 

Évzáró gála

Tervezett időpont: 2020. május második fele – június első fele

 

Órarend

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

16:00-17:30

Előkészítő gimnasztika

Klasszikus balett

Herend

15:00-16:00

Klasszikus balett

Veszprém

15:00-16:30

Klasszikus balett

Veszprém

15:00-16:30

Klasszikus balett

Veszprém

17:30-18:30

Herendi Hölgykoszorú

Herend

16:00-17:00

Fejlesztő óra

Veszprém

16:30-17:00

Spicc technika

Veszprém

16:30-17:30

Óvodás balett csoport

Veszprém

 

17:00-18:00

Modern- kortárstánc

Veszprém

 

17:00-18:00

Repertoire

Veszprém

17:30-19:00

Modern- kortárstánc

Veszprém

     

18:00-19:30

Felnőtt balett

Veszprém

További tudnivalók

Kérem, az iskoláról szóló tájékoztatót olvassák el, és ennek figyelembevételével töltsék ki a jelentkezési lapot!

Tájékoztató letöltése

 

Jelentkezési lap letöltése

 

Táncműhelyünk növendékei alapfokú táncoktatásban részesülnek, iskolai rendszer keretein belül.

 

Ezért kérjük, a növendékek

Felszerelés

Ha a növendék leadta a kitöltött jelentkezési lapját és végleges a csoportbeosztása, akkor meg lehet vásárolni a szükséges felszerelést. Erre van lehetőség az iskolában és önállóan is.

Vizsgák, nyílt órák

A növendékek félévkor és évvégén nyílt órán mutatják be az addig tanultakat. A vizsgák nyilvánosak, a szülők és más hozzátartozók is meg tudják nézni ilyenkor, hogy hogyan zajlanak az órák. A vizsgákon kötelező az egyen felszerelés, amit beszerezhetnek önállóan és az iskolában is. Erről részletes tájékoztatót adunk a beiratkozáskor.

Egyéb

Iskolás korú növendékeinknek az óralátogatásról igazolást adunk, amellyel a kötelezően választható testnevelés órákat igazolhatják.

Új növendékeknek

Az első feladatotok, hogy gyertek el az óráink valamelyikére, ahol megismerhettek bennünket és elmondjuk a legfontosabb tudnivalókat. A felszerelést csak a beiratkozás után érdemes beszerezni.

Az iskoláról szóló tájékoztató és a jelentkezési lap az alábbi linkekről tölthetők le.

Tájékoztató letöltése

 

Jelentkezési lap letöltése